Blogg

 #blogg100 dag 2

5 mars 2017, Om att tyda tecknen på himlen. Varje sträck går nämligen att tyda med en app, Flightradar24 för ett par tior kan du rikta din mobil mot flygplanet och få reda på vad som flyger över huvud på dig just i dag. Kanske är det planet mellan Doha och Montreal eller planet från Malmö.

#blogg100 dag 1

4 mars 2017, Lärstilar och Blended learning hur lär du dig bäst egentligen?

Pedagogik speglar ofta samhällets trender i stort. Förut talades det om lärstilar men numera är Blended learning trendigt. En kombination av klassrumsundervisning och digitala medier eller en lärmiljö som stimulerar lärandet. Lärstilar är mer kopplat till hur kunskapen förvärvas. Sker det genom att läsa eller lyssna. Vissa lär sig genom att prata om ämnet med andra. De flesta människor är visuella och kan förstå sammanhang med hjälp av metaforer och bilder, t.ex. informationsgrafik.

Det var inte billigt att köpa LInkedIn

1 mars 2017, Dag 1 #blogg100, Linkedin, Kunskaps kapital
Tiden är snabb, mycket snabb och plötsligt har det gått ett år. Jag deltar i ett event som förändrar allt. LinkedIn blev uppköpt av Microsoft för 210 miljarder kronor eller var det dollar? Mycket pengar hur som helst. LinkedIn har också bytt fokus och begränsat sökmöjligheterna på gratis versionerna. Vad som också har förändrats är priserna. Det kostar numera mer än 800 kronor per månad att använda Sales Navigator. En ökning med nästan 33 procent från året före.
Vad är då värdet av LinkedIn? Det är alla oss användare och de uppgifter vi själva har lagt in om oss själva. I bästa fall har vi själva användning det vi har gjort på LinkedIn.

1 mars 2016

En företagsblogg Vad händer och varför!

Vi ser en långsam förskjutning från text till rörlig bild och talat innehåll på sociala medier. Ett exempel är alla de nya podcast som har startats. Appar knutna till Twitter som

Periskop och Meetkat är andra exempel.