Våren 2018

Vi närmar oss valåret 2018,

Ordbildas arbetar med kreativa workshop i bloggande. Under våren deltar vi i #Blogg100. Målet är att publicera en blogg per dag.  Vi kommer att fokusera på rörliga bilder och idéer om hur organisationer kan använda sociala medier i sin kommunikation med omvärlden

Daniel Stintzing, Ordbilda

Spår och kullersten
Det är tidig morgon och solen lyser på de rostiga spåren på Skeppsbron