Strategi

Detta är ett sätt att arbeta med LinkedIn
Det första som du skall fundera på är hur du arbetar med din profil

Det finns många sätt att arbeta med strategier.