LinkedIn


Alla sociala medier kräver en arbetsinsats och tålamod. Linkedin är extremt tålamodskrävande. Formgivning av sidan är dålig och det är svårt att finna var de olika funktionerna finns.Dessutom tenderar knappar att flytta på sig med jämna mellanrum.